نویسنده = سکینه صارمی گروی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مساله "زن" در اندیشه ی جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 45-53

سکینه صارمی گروی؛ حسن مجیدی