برجسته‌سازی زبان زنانه در مجموعه داستان «رویای مادرم» اثر آلیس مونرو

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی برجسته­سازی عناصر زبان زنانه در کتاب آلیس مونرو   می­باشد. جامعه مورد بررسی داستان های کتاب رویای مادرم بود. نمونه  پژوهش نشانه های نوشتاری و زبانی زنانه نوشته های آلیس مونرو بود. طرح پژوهش کیفی است. جمع  آوری داده ها با گزینش واژه های جنسیت زده نوشتار  نسخه فارسی کتاب صورت گرفت. در پژوهش حاضرچندین داستان از نوشته­های آلیس مونرو با نشانه­های فراوانی از نوشتار و زبان­زنانه به کمک روش تحلیل محتوا مورد کاوش قرار گرفت تا با تکیه بر واحدهای معمول روش تحلیل­محتوا موضوعِ تجربه­ی زبانِ زنانه برجسته شود. درضمن برای حفظ توازن میان زبان به عنوان یک محصول اجتماعی و ترجمه به عنوان ابزار تعامل اجتماعی، بیش از کلمات بر شخصیت و فضای داستان توجه شده است. پژوهش حاضر بر این باور است که ترویج و برجسته­سازی عناصر زبان­زنانه، راهی به سوی عدم تداوم نابرابری جنسیتی را فراهم خواهد آورد.  با  روش تحلیل محتوادر مجموع از یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که در ادبیاتِ جنسیت­زده، موضوعِ تجربه­ی یک جنس، عامدانه مورد توجه کمتری قرار می­گیرد تا تجارب زنانه در جوامعی با ساختارهای پنهان مردانه، بازتاب یابد. بدین ترتیب نوشتار زنانه گاهی در این برجسته­سازی راهی به سوی افراط برده و مردان را بی­اثر تصویر می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bolding of Feminine Language in the "My Mother's Dream" Story by Alice Munro

نویسندگان [English]

  • Hossein Solati 1
  • Garineh Keshishyan 2
1 Payame Noor University of Tehran, Department of Ploitical Sciences, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University South Tehran Branch, Department of Ploitical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to study and highlight the elements of feminine language in Alice Munroe's book. The research universe consisted of "My Mother's Dream"  Stories. The sample subsummed the feminine writing and language semiotics of Alice Munroe's works.The research desgine was qualtive.The data collecting was conducted through the selction of  gendered terminologies  of the Persian version of the mentioned book. Few stories of Munroe's works with frequent feminine writing and language semiotics were reviewed via content analysis method to bold the feminine language experineces based on  the conventional elements of the content analysis. To maintain the balance between language as a social product and translation as a media of social interaction, more attention  was taken to the character and atmosphere of the story than words.The study concluded that promotion and bolding the elements of feminine language would provide a way to prevent the continuation of gender inequality. As a result, the findings of this study showed that in the gendered literature, the subject of one gender experience was deliberately given less attention so that women's experiences in societies with hidden masculine structures could be reflected. Thus, feminine writing sometimes went to the extremes to portray the masculine ineffectuality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminine language
  • "My Mother's Dream" story
  • Alice Munro
- بلوری، مزدک. (1396). نقش سیاست­های حوزه­ی زنان در انتخاب آثار ادبی فمینیستی برای ترجمه به زبان فارسی. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه. پاییز، 3: 29-47.
- بهمنی­مطلق، یدالله، باقری، نرگس. (1391). مقایسه زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جلال آل­احمد. فصلنامه زن و فرهنگ. بهار، 3 (11): 43-9.
- حقیقت، سیدصادق. (1398)،. روش­شناسی علوم سیاسی. چاپ پنجم. قم: دانشگاه مفید.
- حلاج­زاده بناب، حسین.، خلیفه­لو، سیدفرید.، آقاگل­زاده، فردوس. (1397). شیوه­ی بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان زنان خواستار طلاق بر اساس الگوی 2008 ون­لیوون، رویکرد زبان­شناسی حقوقی، دوماهنامه جستارهای زبانی، مهر و آبان، 9(4، پیاپی 46): 113-13.
- رحیم­سلمانی، آرزو. (1391). مروری بر تحلیل محتوا. آینه پژوهش. آذر، 23 (5 و 6): 30-40.
-رضوانیان، قدیسه.، ملک، سروناز. (1392). بررسی تأثیر جنسیت بر زبان­زنان شاعر معاصر. مجله شعرپژوهی (بوستان ادب). دانشگاه شیراز. پاییز، 5 (3، پیاپی 17): 45-70.
- شریفی، مسعود.، زند، فاطمه. (1392). تأثیر زبان­زنانه و نگرش­های فرهنگی جنسیتی بر ترجمه، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پاییز، 3: 143-165.
- طاهری، قدرت­اله. (1388). زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توهم؟. فصلنامه زبان و ادب پارسی. زمستان، 42: 87-107.
- فروتن، یعقوب. (1390). زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب­های زبان­های فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران. فصلنامه مطالعات زنان، پاییز، 9 (2): 161-181.
- گرین، کیت.، لبیهان، جیل. (1996). درسنامه­ی نظریه و نقد ادبی. ترجمه لیلا بهرانی­، مازیار حسین‌زاده، اکرم حسینی، فاطمه حسینی، پروانه حکیم‌جوادی، فرناز فتاحی و بردیا لشگری (1383). تهران: روزنگار.
- معینیان، نرمینه. (1395). بررسی جامعه­شناختی تفاوت زبان بین زنان و مردان. فصلنامه مطالعات  جامعه­شناختی. زمستان، 9 (33): 83-93.
- مونرو، آلیس. (2001). رویای مادرم. ترجمه ترانه علیدوستی. (1391). چاپ چهارم. تهران: نشر مرکز.
- نوذری، حسینعلی. (1394). پست مدرنیته و پست مدرنیسم. چاپ چهارم. تهران: انتشارات نقش جهان.
- Fairus, R., & Fauzi, A. (2017). The Role of Gender in the Process Translation. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 4(4), 273-282.
- Von Flotow, L. (2016). Translation and Gender: Translating in the'era of Feminism'. Routledge, First Published 1997.
- Weatherall, Ann. (2005). Gender, language and discurse, USA and Canada by Routledge.