دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 7-130 
5. بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس»

صفحه 67-80

منیره حیدری؛ حسین پارسایی؛ حسام ضیایی


7. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان

صفحه 95-108

منیره پورفراهانی؛ نجمه مرادیان؛ فاطمه زمانی نیا؛ سیدعلی کیمیایی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


8. نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی

صفحه 109-120

نعیمه کبیری قمی؛ سمیرا معصومی زواریانی