تعداد مقالات: 334
52. «خمسه ی» نظامی نردبان صعود زن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 25-40

فاطمه ممیزی؛ یدالله بهمنی مطلق


53. «خانواده» و مناسبات خانوادگی در دیوان پروین اعتصامی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 21-40

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


54. بازتاب صنعت نفت در سه رمان از نویسندگان زن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 23-36

سید مهدی نوریان؛ شبنم حاتم پور


55. نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت تعارض در رابطه تعارضات میان فردی و رفتارهای انحرافی در زنان پرستار

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 21-36

محسن گل پرور؛ زهرا واثقی؛ زهرا جوادیان؛ شیدا صادقی؛ مایده عابذینی


56. بررسی حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 19-30

کرامت اله راسخ؛ ندا سعیدی


57. زن از نگاه پیامبر (ص)

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 23-35

محمد شفیعی


58. شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسلام

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 31-41

محمد جواد اسماعیل غانمی؛ جواد سعدون زاده؛ علی سپهیار


59. فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 21-37

سید محمد علی ایازی؛ سید حسام الدین حسینی


60. تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 21-31

مهدیه السادات اسدی؛ اصغر آقایی؛ سید حمید آتش پور


61. رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 23-33

عادله زهتاب نجفی؛ زهرا درویزه؛ مهرانگیز پیوسته گر


62. جایگاه زن ایرانی در شعر معاصر

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 21-33

عیسی داراب پور


63. بررسی  افسردگی و وسواس به عنوان پیشایند احساس گناه و اضطراب به عنوان پیامد آن در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 25-36

فرنگیس دمهری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیر حسین یاوری


64. تأثیر موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرن زن

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 19-30

غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ گیتی اخوان


66. بررسی ارتباط شیوه زندگی وابتلا به استئوآرتریت در زنان ومردان سالمند

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 55-64

مریم آقا امیری؛ شهلا محمدزاده؛ بهار سیفی؛ حمید علوی مجد


67. پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 19-42

ملیحه شهرستانی؛ محسن دوستکان؛ حمید رهباردار؛ علی مشهدی


70. رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 23-36

سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان


73. ویژگی های آسیب زای زنان در بیان امیرمؤمنان(ع)

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 23-31

اکرم احمدیان احمدآبادی؛ مجتبی سپاهی


74. نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان بیش فعال

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 21-36

نیلوفر میکاییلی؛ نسترن مهاجری اول؛ نسترن عطارد


75. پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران زن

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 23-33

فریبا زرگر شیرازی؛ حسن احدی؛ فرح نادری؛ نورعلی فرخی