تعداد مقالات: 342
102. مقایسه ی زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 43-59

یدالله بهمنی مطلق؛ نرگس باقری


104. نقش دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 33-44

فروغ رودگرنژاد؛ کریم کیاکجوری؛ عبدالرحیم طاهری


105. زن از دیدگاه سنایی و مولوی (در مقام وحدت با حق)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 35-47

فلور ولی پور چهارده چریک


106. نقش زن در ادبیات کهن و اسطوره های ایرانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 35-46

سیده سعیده سنجری


107. زن و تحولات سیاسی از قرن 7 تا پایان دوره پهلوی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 37-53

بیتا بابایی راد؛ شبنم حاتم پور


109. مقام زن در عرفان با تکیه بر آراء ابن عربی

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 35-39

مریم بختیار


110. بررسی مصرف قرص ضد بارداری و عوارض شایع یائسگی در زنان یائسه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 77-84

ناهید حسین عباسی؛ پروین احسانی


111. موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 43-54

محمد حسین پوز؛ بهمن حاجی پور؛ الهام حسینیان


114. نگاه جامعه‌شناختی به اشعار فروغ فرخزاد

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 37-57

فاطمه مدرسی؛ زهرا نوری


115. اثرات صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 47-64

مسعود سامیان؛ احمد یعقوبی فرانی؛ خلیل میرزایی؛ مرجان ابراهیمی؛ مینو عزیزی


116. تجربه زیسته زنان مرند از مشکلات ازدواج زود هنگام

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 31-46

علی ایمان زاده؛ سریه علیپور


118. نقش رسانه‌های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 37-46

مهرداد متانی


119. نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 35-50

کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ علیرضا کیامنش؛ سیمین حسینیان


120. بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه (مطالعه پدیدارشناسانه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 37-62

معصومه اسمعیلی؛ مینا آخوندی درزی؛ سمیه کاظمیان


122. رمانتیسم سپاری در شعر فروغ فرخ زاد

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 37-53

بهزاد خواجات


123. اثربخشی آموزش معنویت برتاب‌آوری، عزت ‌نفس و خوداتکایی زنان سرپرست خانوار مطلقه

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 41-54

رضا سلطانی؛ جلال وهابی همابادی؛ شهناز خالقی پور


124. شناسایی عوامل موثر بر توازن بین کار و زندگی در زنان شاغل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 43-60

مرضیه داوودی؛ مراد شمسی


125. مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و درمان روابط موضوعی بر خود متمایزسازی و خشونت زوجین

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 31-47

جعفر نوری؛ حمید نجات؛ ابراهیم نامنی؛ الهام فریبرزی