موضوعات = محیط زیست و کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. دانش بومی زنان ایل پاپیِ شهرستان خرم‌آباد

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 75-89

محمد عواطفی همت؛ احمد بازگیر


2. بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت پسماند

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 65-76

مرضیه نوروزی جهان آباد؛ سیما سبزعلی پور


3. بررسی سطح آگاهی زیست محیطی معلمان زن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 105-118

نفیسه صالحی؛ آزیتا کوشافر