کلیدواژه‌ها = اضطراب مرگ
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در زنان سالمند

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 23-36

وحید مصطفی پور؛ عبدالله معتمدی؛ حسین فرخی


2. رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 55-67

فرح نادری؛ خدیجه روشنی


3. مقایسه اضطراب مرگ، خوش بینی و شوخ طبعی بین پرستاران زن

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 41-50

فرح نادری؛ سعید بختیارپور؛ مینا شکوهی