نویسنده = الهه عسگری
تعداد مقالات: 1
1. نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 7-20

پروانه گلرد؛ الهه عسگری؛ مریم حسینی؛ عامر دهقان نجم آبادی