نویسنده = علی مهداد
تعداد مقالات: 3
2. رابطه باورهای مذهبی و رضایت از زندگی در میان پرستاران

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 21-31

علی مهداد؛ علی اسدی